Tutvuge Rakvere Spordikooliga seotud dokumentidega

Rakvere spordikooli põhimäärus

Rakvere Spordikool on Rakvere Linnavalitsuse hallatav munitsipaalhuvikool, milles omandatakse spordialane huviharidus.

Spordikooli astumise avaldus

Otselink Rakvere haridusteenuste teenuste süsteemi.

Rakvere Spordikooli õppekohamaks

Rakvere Linnavalitsuse korraldus Rakvere Spordikooli kohamaksu kinnitamisega.

Rakvere Spordikooli õppetasu kehtestamine

Rakvere Linnavolikogu määrus

Rakvere Spordikooli vastuvõtmise kord

Määrusega kehtestatakse Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

Last modified: 6. jaan. 2022

Comments are closed.