Tutvuge Rakvere Spordikooliga seotud dokumentidega

Rakvere spordikooli põhimäärus

Rakvere Spordikool on Rakvere Linnavalitsuse hallatav munitsipaalhuvikool, milles omandatakse spordialane huviharidus.

Spordikooli astumise avaldus

Otselink Rakvere haridusteenuste teenuste süsteemi.

Rakvere Spordikooli õppekohamaks 2024

Rakvere linnavalitsuse 11. detsembri 2023 korralduse nr 750 « Õppekoha tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine Rakvere linna haridusasutustes ja huvikoolides 2024. aastal».

Rakvere Spordikooli õppetasu kehtestamine

Rakvere Linnavolikogu määrus

Rakvere Spordikooli vastuvõtmise kord

Määrusega kehtestatakse Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

Rakvere Spordikooli arengukava kinnitamine

Rakvere Spordikooli direktor esitas taotluse spordikooli arengukava kinnitamiseks aastateks 2022-2026. Arengukava on kooskõlastanud kooli hoolekogu.

Rakvere Spordikooli arengukava 2022-2026

Rakvere Spordikooli arengukava on dokument, mis määrab arengu põhisuunad, tegevuse eesmärgid ning tegevus ja arengukava uuendamise korra. Spordikooli arengukava lähtub spordikooli põhimäärusest ja Rakvere linna arengukavast.

Last modified: 5. märts 2024

Comments are closed.