Rakvere Spordikoolis kehtib õppetasu ühes kuus Rakvere linnavalitsuse korralduse nr 524, 30. 06.2014 alusel: ujumise eriala 20 eurot; teised erialad 10 eurot

Õppetasu maksmise periood on 9 kuud aastas, 1. septembrist kuni 31. maini.

Õppetasu maksmine toimub iga kuu Rakvere Linnavalitsuse poolt saadetud arve alusel. (Selgitusse märkida õpilase nimi ja arve nr). Õppetasu peab olema tasutud iga kuu 25-ndaks kuupäevaks.

Õppetasu maksmise kord kehtib õpilase spordikoolis õppimise ajal. Õppimise katkestamisel tuleb teha spordikooli direktorile kirjalik avaldus õpilase väljaarvamise kohta ja tasuda õppetasu jooksva kuu eest kaasa arvatud. Avaldus saata e-maili aadressil: spordikool@rakvere.ee ( katkestamisest teavitada ka treenerit).

Rakvere Linnavalitsuse (registreerimisnumber 75025064 ) arvelduskontod:

EE641010502003041004 SEB PANK

EE132200221024705911 SWEDBANK

Õppetasust vabastamist saab taotleda Rakvere linnavalitsusse esitatud avalduse alusel. (Aluseks on vähekindlustatud perede laste koolitoetus)

Lisainfo telefonidel: Jaak Vettik (Rakvere Spordikooli direktor) 5283 122

Helgi Raudsepp (Rakvere Spordikooli direktori asetäitja) 327 8214, 51 06 814

Rakvere Spordikool

Kastani 12, Rakvere, 44307
reg. nr.  75025087
e-mail: spordikool@rakvere.ee
t: 32 782 14 • m: 510 6814

Direktor: Jaak Vettik • m: 528 3122
Direktori asetäitja: Helgi Raudsepp • t: 32 782 14 • m: 510 6814

Rakvere Spordikooli hoolekogu liikmed:
Aleksandr Holst, Mati Merirand, Kert Karus, Katrin Joselin, Allan Jaakus, Kristi Relvik, Sander Jessin

Last modified: 24. aug. 2019

Comments are closed.