Tutvuge spordikeskusega seotud dokumentidega

Rakvere spordikeskuse põhimäärus

Rakvere Spordikeskus (edaspidi spordikeskus) on Rakvere linnavalitsuse hallatav asutus, mille põhieesmärgiks on Rakvere linna elanikele spordi-ja kultuuriteenuste osutamine Rakvere linna omandis või kasutuses olevates spordihoonetes-ja rajatistes...

Toetuste taotlemine, aruandlus ja eraldatud toetused

Rakvere linnavolikogu on kehtestanud mitmeid õigusakte, mis sätestavad Rakvere linna eelarvest kultuuri- ja spordiorganisatsioonide, kultuuri- ja spordiürituste ning projektide...

Rakvere Spordikeskuse üürilepingu üldtingimused

Käesolevates Üürilepingu üldtingimustes (edaspidi „Üldtingimused“) kasutatakse järgmisi mõisteid....

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Määrusega reguleeritakse riigihangete korraldamist Rakvere Linnavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ja Rakvere Linnavalitsus..

Last modified: 6. apr. 2021

Comments are closed.