Rakvere Spordikool on Rakvere Spordikeskusest eraldiseisev Rakvere Linnavalitsuse hallatav munitsipaalhuvikool, mille põhitegevuseks on  laste ja  noorte vaba aja sisustamine sportliku tegevusega ning anda spordiõpet erinevatel spordialadel.
Spordikooli astumiseks on võimalus valida endale sobiv spordiala: kergejõustik,võrkpall, korvpall(poisid), lauatennis, maadlus, judo, ujumine,suusatamine.

Treeningruppide kompleteerimine toimub üldjuhul õppeaasta algul, septembri-oktoobrikuus (vt. vastuvõtt algettevalmistusgruppidesse).

Spordikooli algettevalmistusgruppide (AE) organiseeritud sporditegevus kestab üks kuni kolm aastat. AE grupist toimub üleminek edasijõudnute ehk õppetreeninggruppi (ÕT). Treeningtunnid toimuvad  kaks kuni kuus korda nädalas sõltuvalt vastava vanuseastme treeninggrupi  (AE,ÕT)  nädalakoormusest.

Spordikooli õppetreeningtöö eesmärgiks on arendada ja tõsta eale ja spordiala õppekavale vastavalt spordimeisterlikkuse taset ja jõuda sihipärase sporditegevuse  kaudu  heade sportlike tulemusteni.

Lisaks igapäevastele  treeningtundidele võtavad spordikooli  õpilased osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest. Suvisel koolivaheajal on traditsiooniks saanud spordialade projektlaagrite läbiviimine vabariigi eri paikkondades.

Rakvere Spordikoolis kehtib  õppetasu ( vt.õppetasu) ja elukohaga väljaspool Rakvere linna lisandub  õppekohamaks (vt. dokumendid).
Rakvere Spordikooli astumiseks tuleb  uue korra kohaselt esitada avaldus  Rakvere Linnavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO ( vt. dokumendid) .

Rakvere Spordikool

Kastani 12, Rakvere, 44307
reg. nr.  75025087
e-mail: spordikool@rakvere.ee
t: 32 782 14 • m: 510 6814

Direktor: Jaak Vettik • m: 528 3122
Direktori asetäitja: Helgi Raudsepp • t: 32 782 14 • m: 510 6814

Rakvere Spordikooli hoolekogu liikmed:
Jüri Landberg, Mati Merirand, Katrin Joselin, Kristi Relvik, Viivika Roostar, Jarmo Neuhaus, Eva Maria Saar

Last modified: 9. sept. 2020

Comments are closed.