Lp. õpilased, lapsevanemad , koostööpartnerid

1. 05. 2020.a.

TEADE

Vabariigi valitsuse poolt 12. märtsil  2020.a. välja kuulutatud eriolukorda,  koroonaviiruse leviku tõkestamiseks  pikendati 18. maini.  Jätkuvalt toimivad liikumispiirangud.  Esialgu juulikuuni on keelatud kõikide  spordivõistluste läbiviimine.  Rakvere linn on jätkuvalt peatanud ka huvihariduse eest õppetasu arvete väljastamise lapsevanematele.

Meie kõigi ühiste jõupingutuste tulemusena oleme jõudnud olukorda kus on antud luba , ohutusnõudeid – piiranguid jälgides, alustada treeninguid välitingimustes kus:  õpperühma suuruseks on kuni  9 õpilast;  järgida tuleb 2 + 2 reeglit  ( suurema kiirusega tegevuste puhul 20 m); keelatud on kontaktsed võistlusmängud;  desinfitseerida  tuleb kasutatavad spordivahendeid peale rühma vahetumist;  ühised riietus- ja pesuruume kasutada  ei tohi ja käte desinfitseerimine kohustuslik; lisaks muud nõuded sõltuvalt spordialast ja spordibaasist.

Enne eriolukorda oli meie 440 õpilase  (33 õpperühma) kasutada 5 pallimängusaali, linnastaadion koos harjutusväljakuga, kergejõustikuruum, ujula, ruumid maadluse, judo ja lauatennisele ning Palermo mets ja Tammik.  Nüüd , kui meie õpperühmade arv suureneb pea poole võrra saame kasutada on linnastaadionit koos harjutusväljakuga, Rakvere Reaalgümnaasiumi staadioni korvpalli-väljakuid  ja  Palermo metsa ja Tammikut. Nendes tingimustes kõigi oma õpilastega kohene rühmapõhine õppetöö alustamine ei  ole kahjuks võimalik.                       

Treenerid, kes ametlikult  veel puhkusel, alustavad küll juba esmaspäevast õppetööd, eelkõige    vanemate õpperühmadega ( kergejõustik, võrkpall , korvpall). 

Ajavahemik   4. – 15. mai  on  ettevalmistavaks perioodiks, et naasta 18. mai kõigi kooli õpilastega,   kehtivaid reegleid ja piiranguid arvestades, tavaõppele.    Liigume selles suunas, et tagada noorematele õpilastele   2-3  ja vanematele õpilastele  3-5 kontaktõppe treeningkorda nädalas.      Pea   lõpeb üldhariduskoolides ka distantsõpe, mis annab meile võimuse oma õppetööd planeerida ka ennelõunale. Õpilasi kes pelgavad veel rühmatööle naasta, mis täiesti mõistetav,  on jätkuvalt meie kooli õpilased.     

Sel perioodil on ülitähtis õpilase, lapsevanema ja treeneri omavaheline suhtlemine.

Olen optimist  ja arvan, et üheskoos rahulikult ja ettevaatlikult  tegutsedes ( kõiki kokkulepitud reegleid ja piiranguid järgides) jõuame peagi olukorda kus spordivõistlustel osalemine ja nende korraldamine  saab taas meie kooli õppetöö üheks osaks.  Väga loodan et saame oma õpilased juuli- ja augustikuus  viia ka laagritesse.

Mõistvat suhtumist ja oleme terved.                                                                                                                          

Jaak Vettik

Rakvere Spordikooli direktor