Rakvere ÖÖRogain 2023

AEG JA KOHT

 1. september 2023 kell 19.00 -21.00
  Võistkuskeskus Rakvere Linnastaadionil
  VÕISTLUSE EESMÄRK
  Võistluse eesmärk on jalgsi liikudes maksimaalse punktisumma kogumine Rakvere
  linnamaastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on keerukusestkaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2…6 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele
  kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav
  (valikorienteerumine).
  VÕISTLUSKLASSID
  JJ18 sõltumata soost, vanus kuni 18 a
  NN naised
  MM mehed
  MN mehed ja naised
  NN55 naised, vanus vähemalt 55 a
  MM55 mehed, vanus vähemalt 55 a
  MN55 mehed ja naised, vanus vähemalt 55 a
  Perekond pereliikmed vähemalt kahest erinevast
  põlvkonnast, vanusepiiranguta

AJAKAVA
 17.30 avatud võistluskeskus
 18.45 jagatakse võistluskaarte
 19.00 start
 21.00 suletakse finiš
 21.30 autasustamine
VÕISTLUSKESKUS: Rakvere Linnastaadion
REGISTREERIMINE: https://forms.gle/EtAz7jSvSPkzWtz99 kuni 24.09.2023 kell 23.59
OSAVÕTUTASU: 5€ osaleja kohta
Tasuda saab Rakvere Orienteerumisklubi a/a E182200001120223575 Swedbank (selgitusse
võistkonna nimi ja liikmete arv) või sularahas võistluskeskuses
AUTASUSTAMINE: autasustatakse võistlusklasside parimat võistkonda. Kõikide
võistkondade vahel läheb loosimisele 8 auhinda.
MÄRKESÜSTEEM
 Kontollpunkti (KP) läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI (Sportident) elektroonilist
märkesüsteemi.
 Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt.
 SI-jaama rikke või selle kahtluse korral on vaja teha KP-s asuva kompostriga märge
võistluskaardi servale.
 Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist
— 1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui
30 min tulemust ei arvestata.
 Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud
trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 Võistkonna finiši aega arvestatakse SI-märke aja järgi finišijaamas.
KAART JA RADA
 Kaart: Mõõt 1 : 10000, kõrgusjoonte vahe 5 m.
 Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja oliivrohelisega märgitud
õuealadele sisenemine on keelatud!
 Rada: Maastikul on 40 kontrollpunkti.
PESEMINE
Võistlejatele on organiseeritud võistluskeskuses pesemisvõimalus.
OHUD
Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse
nõudeid!
Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:
 Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
Korraldaja õigused:
 Korraldajal on õigus kasutada korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja
videoülesvõtteid.

Lääne-Virumaa Spordiliit koostöös Rakvere Orienteerumisklubiga
raili.rooba@gmail.com
telefon +372 56602150