Rakvere Spordikool on 1946 aasta kevadel asutatud Rakvere Laste ja Noorte Spordikooli õigusjärglane,  Kuni 1991. aasta 31. septembrini töötas kool maakonna spordikoolina. 1992. aasta jaanuarist on spordikool Rakvere Linnavalitsuse hallatav huvikool  ja 1995 aasta jaanuarist kannab nime Rakvere Spordikool.

Rakvere Spordikooli tegevuse eesmärgiks on laste ja noorte vaba aja sisustamine sportliku tegevusega ja anda spordiõpet erinevatel spordialadel. Spordikooli astumiseks on võimalus valida kaheksa spordiala vahel: kergejõustik, võrkpall, korvpall (poisid), lauatennis, maadlus, judo, ujumine & murdmaasuusatamine. Spordialade treeninggruppide komplekteerimine toimub peamiselt õppeaasta algul, septembri- ja oktoobrikuus ( vt. vastuvõtt alettevalmistusgruppidesse).

Spordikooli algettevalmistusgruppide (AE) organiseeritud sporditegevus kestab üks kuni kolm aastat. Algettevalmistusgrupist toimub üleminek edasijõudnute ehk õppetreeninggruppi (ÕT), kus sihipärase sporditegevuse ja spordiala suunitlusega õppetreeningtöö eesmärgiks on jõuda vabariigi noortespordis tipptasemele.

Spordialade treeningtunnid toimuvad kaks kuni kuus korda nädalas sõltuvalt vastava vanusegrupi (AE,ÕT) nädalakoormusest. Lisaks igapäevastele treeningtundidele võtavad spordialade erinevate vanuseastmete õpilased ja võistkonnad osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest. Suvisel koolivaheajal korraldatakse spordialade noorte projektlaagreid maakonna  eri paikkondades.Rakvere Spordikoolis kehtib 9 kuu vältel õppetasu (vt. õppetasu). Väljaspool Rakvere linna elavatele lastele lisandub õppekohamaks.

. Lapsevanemal tuleb esmalt pöörduda kohaliku omavalitsuse poole huvihariduse toetuse avalduse tegemiseks.