Meetmena koroonaviiruse leviku tõkestamiseks  muudab spordikool selleks nädalaks, 23.–29. november, kergejõustikuosakonna õppetöö korraldust järgmiselt:

peatatakse  grupi – ja individuaaltreeningud  treenerite juhendamisel;

kergejõustikutreeningute läbiviimiseks suletakse antud ajavahemikuks staadioni kergejõustikuruum;

„väikesed“ õppurid , kelledest paljud on sunnitud üldhariduskoolis minema distantsõppele, oleme kodus ja liigume õues;

„suurte“  õppurite treeningtöö jätkub treenerite poolt koostatud treeningplaanide alusel  õues.

Loodame tavapärasele õppe-treeningtööle naasta järgmisest nädalast.

KOOLI TEISTES OSAKONDADES  JÄTKUB  TAVAPÄRANE   ÕPPE- JA TREENINGTÖÖ ! 

Oleme terved!

Jaak Vettik

Rakvere Spordikooli direktor