Rakvere Spordikool on 1946 aasta kevadel asutatud Rakvere Laste ja Noorte Spordikooli õigusjärglane,  Kuni 1991. aasta 31. septembrini töötas kool maakonna spordikoolina. 1992. aasta jaanuarist on spordikool Rakvere Linnavalitsuse hallatav huvikool  ja 1995. aasta jaanuarist kannab nime Rakvere Spordikool.

Rakvere Spordikooli  tegevuse eesmärgiks on laste ja noorte vaba aja sisutamine sportliku tegevusega ja  anda spordiõpet erinevatel  spordialadel.
Spordikooli astumiseks on võimalus valida kuue spordiala vahel: KERGEJÕUSTIK; VÕRKPALL;KORVPALL (poisid); LAUATENNIS; MAADLUS; JUDO; UJUMINE  

Spordialade treeninggruppide komplekteerimine toimub peamiselt õppeaasta algul, septembri- ja oktoobrikuus ( vt. vastuvõtt alettevalmistusgruppidesse).

Spordikooli  algettevalmistusgruppide (AE) kus organiseeritud sporditegevus kestab üks kuni kolm aastat. Algettevalmistusgrupist toimub üleminek edasijõudnute ehk õppetreeninggruppi (ÕT), kus sihipärase sporditegevuse ja spordiala suunitlusega õppetreeningtöö eesmärgiks on jõuda vabariigi noortespordis tipptasemele.

Spordialade treeningtunnid toimuvad kaks kuni kuus korda nädalas sõltuvalt vastava vanusegrupi (AE;ÕT) nädalakoormusest. Lisaks igapäevastele treeningtundidele võtavad spordialade erinevate vanuseastmete õpilased ja võistkonnad osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest.              Suvisel koolivaheajal korraldatakse spordialade projektlaagreid maakonna  eri paikkondades.

Rakvere Spordikoolis kehtib 9 kuu vältel õppetasu (vt. õppetasu). Väljaspool Rakvere linna elavatele lastele lisandub õppekohamaks (pdf). Lapsevaneml tuleb esmalt pöörduda kohaliku omavalitsuse  poole huvihariduse toetuse avalduse tegemiseks.


Rakvere Spordikooli treenerid:

nimi

 spordiala

 kutse

 telefon, e-post

 grupid

 Mati Merirand

 võrkpall

 võrkpalli meistertreener (7)

510 2457, mati@ri.ee

 ÕT4, ÕT2

Ellen Aros

võrkpall

võrkpalli vanemtreener (6)

521 3433, ellenaros@gmail.com

ÕT4, ÕT2, AE3

Aiki Lipp

võrkpall

võrkpallitreener (5)

5656 0240
aikilai@hotmail.com

 AE2                 

Hendrik Kurik

võrkpall

võrkpallitreener (5)

5306 5762, hendrikkurik@gmail.com

ÕT1, AE3

 Sirje Kiviaru

kergejõustik

kergejõustiku vanemtreener (6)

5398 4832

ÕT3, AE3, AE2


Jaak Vettik

kergejõustik

kergejõustiku vanemtreener (6)

5283122
jaak.vettik@mail.ee

ÕT2

 Mikk Joorits

kergejõustik

kergejõustikutreener (5)

5595 2813, mikk7459@hotmail.com

ÕT4, AE1

Alar Madilainen

kergejõustik

kergejõustikutreener (5)

554 6446, alar.madilainen@mail.ee

ÕT2, AE2

Vaido Rego

korvpall

korvpalli vanemtreener (6)

52 94106

vaido.rego@v-maarja.ee

ÕT3, ÕT2

Madis Putko

korvpall

korvpallitreener (5)

5354 0188, putko12@hot.ee

ÕT4, AE3

Tõnis Putko

korvpall

korvpallitreener (5)

5904 4624, putko13@hot.ee

AE4, AE2

 Gunnar Tõnning

ujumine

ujumise vanemtreener (6)

5646 8428, mtg@hot.ee

ÕT4, ÕT2, AE1

Kristo Kauküla

lauatennis

lauatennisetreener (5)

511 6284, kristo.kaukyla@gmail.com

ÕT2, AE2

 Endel Treiman

maadlus

maadlustreener (5)

5663 3264, endel.kalais@gmail.ee

ÕT4, AE3


   

 Jevgeni Tširkin

 judo

judo vanemtreer (6)

5905 5371, evgeni.letter@mail.ee

AE 4


Vastuvõtt algettevalmistusgruppidesse:

Rakvere Spordikooli vastuvõtt toimub treeneri poolt antud avalduse alusel (ujumises toimuvad eelnevalt kontrollkatsed).

MAADLUS - Kalevi hallis, Võimla 1

I-IV klassi poisid ja tüdrukud: E,T, K, N - kell 15.30-17.00;  treener Endel Treiman (tel. 5663 3264)

KERGEJÕUSTIK - Rakvere staadionil (september) ja kergejõustikuruumis, Kastani 12

Treenerid: Alar Madilainen (tel. 5546446), Sirje Kiviaru (tel. 53984832), Jaak Vettik (tel. 5283122)

LAUATENNIS - Rakvere spordihallis, Kastani 12

I-II klassi poisid ja tüdrukud: E, T, K, N kell 14.30- 15.30; treener Kristo Kauküla (tel. 511 6284)

VÕRKPALL - Rakvere spordihallis, Kastani 12

I-V klasside TÜDRUKUD: E, T, N kell 14.00-15.30;  treener Aiki Lipp (tel. 5656 0240)

I-IV klassi POISID: T, N, R kell 14.00-15.30;  treener Hendrik Kurik (tel. 5306 5762)

KORVPALL -   treener Madis Putko (tel. 5354 0188), treener Tõnis Putko (tel.5904 4624) 

UJUMINE  Aqva Hotel & Spa ujulas, Parkali 4  
treener Gunnar Tõnning (tel. 5646 8428)

JUDO - Rahu hallis, Rahu 15
treener Jevgeni Tširkin (tel. 5905 5371)Õppetasu
2014. aastast kehtib Rakvere Spordikoolis õppetasu ühes kuus Rakvere linnavalitsuse korralduse nr 524, 30. 06.2014 alusel:  ujumise eriala 20 eurot; teised erialad 10 eurot

Õppetasu maksmise periood on 9 kuud aastas, 1. septembrist kuni 31. maini. 

Õppetasu maksmine toimub iga kuu Rakvere Linnavalitsuse poolt saadetud arve alusel. (Selgitusse märkida õpilase nimi ja arve nr). Õppetasu peab olema tasutud iga kuu 25-ndaks kuupäevaks.

Õppetasu maksmise kord kehtib õpilase spordikoolis õppimise ajal. Õppimise katkestamisel tuleb teha kirjalik avaldus spordikooli direktorile õpilase väljaarvamise kohta ja tasuda õppetasu jooksva kuu eest kaasa arvatud.

Rakvere Linnavalitsuse (registreerimisnumber 75025064 ) arvelduskontod:

EE641010502003041004 SEB PANK

EE132200221024705911 SWEDBANK

EE213300334262760003 DANSKE BANK

Õppetasust vabastamist saab taotleda Rakvere linnavalitsusse esitatud avalduse alusel. (Aluseks on vähekindlustatud perede laste koolitoetus)

Lisainfo telefonidel: 
Jaak Vettik (Rakvere Spordikooli direktor) 528 3122 

Helgi Raudsepp (Rakvere Spordikooli direktori asetäitja) 327 8214, 51 06 814

Kontaktid :


RAKVERE SPORDIKOOL
Reg. kood 75025087

Aadress: Kastani puiestee 12,
44307 Rakvere

Telefon 327 8214, mob. 510 6814
E-post: spordikool@rakvere.ee
Jaak Vettik, direktor
mob. 528 3122

Helgi Raudsepp, direktori asetäitja
tel. 327 8214, 5106 814Rakvere Spordikooli hoolekogu: Aleksander Holst, Mati Merirand, Kert Karus, Katrin Joselin, Allan Jaaakus, Kristi Relvik, Sander Jessin