Rakvere Spordikool on Rakvere Laste ja Noorte Spordikooli õigusjärglane, mis asutati 1946. aasta kevadel. Esimestest harrastatavatest aladest on tänaseni alles kergejõustik, korvpall ja võrkpall.

Kuni 1991. aasta 31. septembrini töötas kool maakonna spordikoolina. 1992. aasta jaanuarist on spordikool Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus ja 1995. aasta jaanuarist kannab nime Rakvere Spordikool.

Tänaseks on spordikoolist kujunenud Rakvere linna juhtiv huvialakool, mille tegevuse eesmärgiks on anda linna noortele spordiõpet järgmistel spordialadel:

KERGEJÕUSTIK  
VÕRKPALL
KORVPALL (poisid)  
LAUATENNIS
MAADLUS
JUDO
UJUMINE  

Spordialade treeninggrupid komplekteeritakse esmajärjekorras Rakvere linna lastest, kuid võetakse vastu ka ümberkaudsete valdade ja linnade lapsi vabadele kohtadele (vaata õppekoha maksumus).

Rakvere Spordikooli astumiseks on vaja täita AVALDUS, mille blanketi saab treeneri käest.

Rakvere Spordikoolis kehtib igakuine õppetasu (vaata õppetasu).  

Rakvere Spordikooli õpilaste treeningtunnid toimuvad kaks kuni kuus korda nädalas sõltuvalt vastava vanuseastme treeninggrupi nädalakoormusest.

Lapsi võetakse vastu algettevalmistusgruppi (AE), kus organiseeritud sporditegevus kestab üks kuni kolm aastat. Algettevalmistusgrupist toimub üleminek edasijõudnute ehk õppetreeninggruppi (ÕT), kus sihipärase sporditegevuse ja spordiala suunitlusega õppetreeningtöö eesmärgiks on jõuda heade sportlike tulemusteni.

Rakvere Spordikooli igapäevaste treeningtundide kõrval võetakse osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest. Suvisel koolivaheajal korraldatakse õpilastele suvelaagreid vabariigi eri paikkondades.


nimi

 spordiala

 kutse

 telefon, e-post

 grupid

 Mati Merirand

 võrkpall

 võrkpalli meistertreener (7)

510 2457, mati@ri.ee

 ÕT4, ÕT2

Ellen Aros

võrkpall

võrkpalli vanemtreener (6)

521 3433, ellenaros@gmail.com

ÕT4, ÕT2, AE3

Aiki Lipp

võrkpall

võrkpallitreener (5)

5656 0240
aikilai@hotmail.com

 AE1                 

Hendrik Kurik

võrkpall

võrkpallitreener (5)

5306 5762, hendrikkurik@gmail.com

ÕT1, AE3

 Sirje Kiviaru

kergejõustik

kergejõustiku vanemtreener (6)

5398 4832

ÕT3, AE3, AE2


Jaak Vettik

kergejõustik

kergejõustiku vanemtreener (6)

5283122
jaak.vettik@mail.ee

ÕT2

 Mikk Joorits

kergejõustik

kergejõustikutreener III (5)

5595 2813, mikk7459@hotmail.com

ÕT3

Alar Madilainen

kergejõustik

kergejõustikutreener III (5)

554 6446, alar.madilainen@mail.ee

ÕT2, AE2

Märt Raam

korvpall

korvpallitreener IV (6)

529 4847, mraam1982@gmail.com

ÕT2, AE4, AE3

Madis Putko

korvpall

korvpallitreener (4)

5354 0188, putko12@hot.ee

ÕT3, AE2

Tõnis Putko

korvpall

korvpallitreener (4)

5904 4624, putko13@hot.ee

ÕT

 Gunnar Tõnning

ujumine

ujumistreener (6)

5646 8428, mtg@hot.ee

ÕT4, ÕT2, AE3

Kristo Kauküla

lauatennis

lauatennisetreener (5)

511 6284, kristo.kaukyla@gmail.com

ÕT2, AE2

 Endel Treiman

maadlus

maadlustreener (5)

5663 3264, endel.kalais@gmail.ee

ÕT4, ÕT2


  

 Jevgeni Tširkin

 judo

judo vanemtreer (6)

5905 5371, evgeni.letter@mail.ee

AE 4

Vastuvõtt algettevalmistusgruppidesse:

Rakvere Spordikooli vastuvõtt toimub treeneri poolt antud avalduse alusel (ujumises toimuvad eelnevalt kontrollkatsed).

MAADLUS - Kalevi hallis, Võimla 1

I-IV klassi poisid ja tüdrukud: E, K, R - kell 15.00-16.00
treener Endel Treiman (tel. 5663 3264)

KERGEJÕUSTIK - Rakvere staadionil (september) ja kergejõustikuruumis, Kastani 12

Treenerid: Alar Madilainen (tel. 5546446), Sirje Kiviaru (tel. 53984832), Jaak Vettik (tel. 5283122)

LAUATENNIS - Rakvere spordihallis, Kastani 12

I-II klassi poisid ja tüdrukud: E, T, K, N kell 14.30- 15.30
treener Kristo Kauküla (tel. 511 6284)

VÕRKPALL - Rakvere spordihallis, Kastani 12

I-V klasside TÜDRUKUD: E, T, N kell 14.00-15.30
treener Aiki Lipp (tel. 5656 0240)

I-IV klassi POISID: T, N, R kell 14.00-15.30 Rakvere Spordihallis.
treener Hendrik Kurik (tel. 53065762)

KORVPALL

treener Madis Putko (tel. 5354 0188)

UJUMINE  Aqva Hotel & Spa ujulas, Parkali 4  

treener Gunnar Tõnning (tel. 5646 8428)

JUDO - Rahu hallis, Rahu 15
treener Jevgeni Tširkin (tel. 5905 5371)Õppetasu

2014.a. hakkas Rakvere Spordikoolis kehtima uus õppetasu (õppemaks) ühes kuus alljärgnevalt (Rakvere linnavalitsuse korraldus nr 524, 30. 06.2014)

pdf fail
 Rakvere linnavalitsuse korraldus õppetasu kohta 

Ujumise eriala 20 eurot
Teised erialad 10 eurot

Õppetasu maksmise periood on 9 kuud aastas, 1. septembrist kuni 31. maini.

Õppetasu maksmine toimub iga kuu Rakvere Linnavalitsuse poolt saadetud arve alusel. (Selgitusse märkida õpilase nimija arve nr)

Õppetasu peab olema tasutud iga kuu 25-ndaks kuupäevaks.

Õppetasu maksmise kord kehtib õpilase spordikoolis õppimise ajal. Õppimise katkestamisel tuleb teha kirjalik avaldus spordikooli direktorile õpilase väljaarvamise kohta ja tasuda õppetasu jooksva kuu eest kaasa arvatud.

Rakvere Linnavalitsuse (registreerimisnumber 75025064 ) arvelduskontod:

EE641010502003041004 SEB PANK

EE132200221024705911 SWEDBANK

EE213300334262760003 DANSKE BANK

Õppetasust vabastamist saab taotleda Rakvere linnavalitsusse esitatud avalduse alusel. (Aluseks on vähekindlustatud perede laste koolitoetus)

Lisainfo telefonidel:

Jaak Vettik (Rakvere Spordikooli direktor) 528 3122
Helgi Raudsepp (Rakvere Spordikooli direktori asetäitja) 327 8214, 51 06 814


Kontaktid

RAKVERE SPORDIKOOL
Reg. kood 75025087

Aadress: Kastani puiestee 12,
44307 Rakvere

Telefon 327 8214, mob. 510 6814
Faks 327 8213  
E-post: jaak.raksport@neti.ee 
Jaak Vettik, direktor
tel./faks 327 8213, mob. 528 3122

Helgi Raudsepp, direktori asetäitja
tel. 327 8214Rakvere Spordikooli hoolekogu: Aleksander Holst, Mati Meriran, Kert Karus, Kelly Konetski, Marek Leemets, Aare Veedla, Margus Kerm, Marian Moldau